Styrelsen


Styrelsen 2021


Ordförande: Göran Jansson, e-post , telefon 070-209 05 79


Vice ordförande: Sven-Erik Larsson, telefon 070-854 53 08


Sekreterare: Ingegerd Nordin, e-post , telefon 0581-510 97


Ledamot: Pär-Georg Johansson


Ledamot: Ann-Charlotte Laudon-Tegerhult, telefon 0581-130 63 , 070-453 63 43


Suppleant: Margareta Nordahl


Suppleant: Karin Ericsson


Suppleant: Leif-Göran Alvarsson


Kassör: Vid behov adjungerad till styrelsen ,

Lisbet Nordlander  070-204 61 41


Kontakt


Föreningens e-post: styrelsen@lindeforskare.se