Föreningslokalen


Föreningslokalen

 

 

Föreningen bedriver numer parten av sin verksamhet i en lokal på Lindesbergsbibliotek, Grenverket.


I samlingssalen i källaren, hiss finns, har vi våra möten, föreningsträffar, kurser och föreläsningar. Lokalen är ”granne” med kulturhistoriska arkivet, som är öppet på torsdagar mellan 12.00 och 19.00.

Vi har tillgång till wifi.


Intresset för torsdagsöppet har varit lågt under det senaste året. Under våren 2024 kommer vi därför inte att ha öppet varje torsdag, utan vi satsar på föreningskvällar ett antal gånger under våren. Då är det möjligt att använda våra datorer för egen forskning.


Du vet väl att även biblioteket har tillgång till ArkivDigital och SVAR på sina ”publika” datorer.
Där kan du forska på egen hand när biblioteket är öppet och datorerna är lediga.

Fråga personalen om du är tveksam om hur du gör för att hitta AD och SVAR.