Medlemskap


Medlemskap


Medlemsavgift


Enskild medlem: 200 kr
Familj: 300 kr


Inbetalas på föreningens bankgiro: 394-5854
Ange namn och kontaktuppgifterAdressändring


Skicka in  ny adress, e-postadress etc till:


styrelsen


styrelsen@lindeforskare.se