Aktiviteter

 Aktuell aktivitet
23 februari kl 19.00 Årsmöte


Årsmötei Kristinakyrkans samlingssal kl 19.00
Efter årsmötet och fikaberättar Gunilla Didriksson om några smeder på Stensta BrukKurser


Hänvisning till fliken "Kurser"

--------------------------------------------


Släktforskarlokalen


Se Föreningslokalen för datum och bemanning 2023


Vår sponsorer:
Kommande aktiviteter
4- 5 mars  Vinterspår


Föreningenfinns vid Pappersbruksmuseet i Frövifors. Vi visar hur man kan sökasina anor i olika källor
och säljer häften och kartor.24 maj  Lindedagen


Föreningen finns mednågonstans längs Lindesjöns strand och informerar om vårverksamhet
och släktforskning.10– 16 juli  Västmanlands Släktforskarvecka


Ett nytt arrangemang,där släktforskarföreningarna i Västmanland går ihop och genomfören vecka
med släktforskaraktiviteter. Lindesberg hartilldelats torsdagen den 13 juli.