Aktiviteter

 Aktuell aktivitet
24 maj Lindedagen


Föreningen finns mednågonstans längs Lindesjöns strand och informerar om vårverksamhet
och släktforskning.Kurser!!


Det är hög tid att anmäla sig till vårens kurser

Föreningen planerar för både nybörjar- och fortsättningskurser.

Gå in på vår hemsida www.lindeforskare.se för mer information.

Anmälan och frågor till styrelsen@lindeforskare.se eller någon i styrelsen, se hemsidan.Hänvisning till fliken "Kurser"

--------------------------------------------


Släktforskarlokalen


Se Föreningslokalen för datum och bemanning 2023


Vår sponsorer:
Kommande aktiviteter
10– 16 juli  Västmanlands Släktforskarvecka


Ett nytt arrangemang,där släktforskarföreningarna i Västmanland går ihop och genomfören vecka
med släktforskaraktiviteter. Lindesberg hartilldelats torsdagen den 13 juli.