Aktiviteter

 Aktuell aktivitet


8– 13 juli

Västmanlands Släktforskarvecka

Ett nytt arrangemang,där släktforskarföreningarna i Västmanland går ihop och genomför en vecka
med släktforskaraktiviteter.


Info i pdf-format

Linde Bergslags Släktforskarförening

Program torsdagen den 11 juli 2024


10.00– 16.00   LindeBergslags Släktforskarförening

Vi finns i Fellingsbro, vid Olofsborg, Fellingsbro Hembygds- och Fornminnesförenings lokal mitt i samhället. Vi finns där och hjälper dig med dina släktforskarproblem och annan information.

Se www.lindeforskare.se för mer info.

10.00– 16.00     Fellingsbro Hembygds- och Fornminnesförening

I Olofsborg visar hembygdsföreningen sina utställningar, och den litteratur de har producerat genom åren.

Info om Fellingsbro Hembygds- och Fornminnesförening finns på

https://www.hembygd.se/fellingsbro


10.00 – 16.00   DIS Bergslagen

finns påplats under dagen och informerar om sin verksamhet och sinadatorprogram.

Info https://dis-bergslagen.se/


11.00 – 12.00 Jan Wallin, DIS Bergslagen,

berättar om vad DIS Bergslagen är, och hur de kan hjälpa och stödja dig i din släktforskning.


12.00 –13.00  Ann-Charlotte Laudon Tegerhult berättar om: De foro från gård och hem – varthän? En flyttlängd berättar

Vad hände med de söner och döttrar som tvingades lämna sina hem för att söka sin utkomst.


14.00 – 16.00    Sune Hellberg, Fellingsbro Hembygds- och Fornminnesförening visar Stenstagården och Fågelsången vid Folkhögskolan i Fellingsbro

Stenstagården, ursprungligen ett boställe för korpraler och officerare vid Stensta Rusthåll.Uppfördes 1778 och flyttades 1938 till sin nuvarande plats.

Fågelsången har varit ett husartorp under Österhammars Gård och flyttades till nuvarandeplats 1920--------------------------------------------
------------------------------------------


Vår sponsorer

Kommande aktiviteter