Försäljning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Munkhyttan - Den försvunna byn

 

34 sidor

 

kostar 50 kronor + porto 26 kr

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rya by - Bygde och personhistoria från 1800 - 1900 talet

 

34 sidor .

 

kostar 60 kronor + porto 26 kr

 

 

 

 

 

 

 

Lindesberg 1810. Kvarter efter kvarter

- vid tiden för tronföljdsriksdagen i Örebro 1810

 

49 sidor

 

kostar 80 kr + porto 30 kr

 

 

 

 

 

 

Berättelser från det tidiga Ramsbergs socken

 

Innehåller bland annat en Löa släkt i tre generationer.

26 sidor

 

Kostar 50 kronor + Porto 26 kr

 

 

 

 

 

Berättelser från staden Lindesberg och trakterna där omkring

 

Innehåller bland annat Kulans kaffe i Lindesberg

18 sidor

 

Kostar 50 kr + Porto 26 kr

 

 

 

 

 

 

Berättelser från trakten runt Vedevåg- Näsby och Fellingsbro

 

Innehåller bland annat Gästgivargårdar i Fellingsbro socken

18 sidor

 

kostar 50 kr + porto 26 kr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Böcker

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Försäljning

 

 

Jag har gjort en utförlig innehållsförteckning till en liten skrift om Bergslagen: Våra bygder i Ord och Bild. Den utkom enbart som en bilaga till Bergslagsposten, i storlek A 5 (ca), med 15 nummer under 1897-1908. Varje häfte omfattar 50-80 sidor.

 

I en annons för Bergslagsposten i ett av häftena beskrivs bilagan så här:

 

”Med tidningen följer en extra bilaga ”Våra Bygder i Ord och Bild”, ett rikt illustreradt värk, med lättläst och fängslande täxt, hvilket i ord och bild, hufvudsakligen från bärgslagsbygd skall skildra dess natur och folk, o. s. v. samt torde blifva en efterlängtad lektyr, särskildt i hvarje bärgslagshem. Detta omfattande arbete, som utkommer i ett större eller flera mindre häften, säljes ej i bokhandeln, utan fås endast vid prenumeration å Bärgslagsposten”.

 

Häftena är mycket svår att få tag på numera. Eftersom alla nummer finns i min ägo, vill jag göra åtminstone innehållet tillgängligt för en bredare publik. Häftena innehåller många ”godbitar” om bruk, byar, berättelser, industrier m m i Bergslagen och personer som där har verkat. Rikt illustrerade! Bland orter nämns Hällefors, Kopparberg, Grängesberg, Grangärde, Söderbärke, Ludvika, Lindeberg, Ramsberg, Kloten, Skinnskatteberg.

 

 

Innehållsförteckningen är upprättad i löpande tids- och sidföljd. Förutom artikelrubriker har rubriker till illustrationer, huvudsakligen fotografier, numrerats och registrerats. Med förteckningen kan beställning därigenom enkelt ske av enskilda nummer till ditt bibliotek eller kopior av artiklar direkt hem. Saluför denna för 40 kr. Levereras som pdf-fil.

 

 

Välkommen med din beställning!

 

 

Med vänlig hälsning

 

 

Leif G:son Nygård

 

legsony@gmail.com

073-654 1445

 

 

 

 

 

 

Sidan är under konstruktion.

 

 

Släktforskningslitteratur och material finns i lokalen på Banvägen, Lindesberg.

Kontakta ,,,,,,

 

Häften

 

Klicka på bilden för att få förstoring