Flydda dagar

 

Flydda dagar

 

 

Föreningens tidning "Flydda dagar" kommer ut med tre nummer per år och skickas till alla medlemmar.

Tidningsredaktörer är Ann-Charlotte Laudon-Tegerhult och Bo Bäckman

 

Nummer i pdf-format:

 

Flydda Dagar 2016 nr 3

 

Flydda Dagar 2017 nr 1

 

Flydda Dagar 2017 nr 2

 

Flydda Dagar 2017 nr 3

 

Flydda Dagar 2018 nr 1

 

Flydda Dafar 2018 nr 2

 

Flydda Dagar 2018 nr 3