Flydda dagar

 

Flydda dagar

 

 

Föreningens tidning "Flydda dagar" kommer ut med tre nummer per år och skickas till alla medlemmar.

Tidningsredaktörer är Ann-Charlotte Laudon-Tegerhult och Margit Strömberg.