Medlemskap

 

Medlemskap

 

Medlemsavgift

 

 

Enskild medlem: 200 kronor

 

Familj: 300 kronor

 

Föreningens bankgiro: 394-5854

 

Föreningens swish-nummer 1234844718 OBS: ange ditt namn

 

 

Adressändring

 

Skicka in ny adress, e-postadress etc till:

 

styrelsen